KOLONIE RYCERSKIE

Kolonie rycerskie w Mikoszewie – tak było – lato 2018

Wehikuł czasu ponownie przeniósł naszych kolonistów do epoki średniowiecza. Druga edycja Kolonii Rycerskich w Mikoszewie pełna była warsztatów dawnego rzemiosła, fechtunku i gier średniowiecznych. Odbyliśmy również podróże do warowni w Lidzbarku Warmińskim i osady historycznej w Sławutowie. Turnus został zwieńczony wielkim turniejem rycerskim, którego zwycięzcami byli wszyscy nasi uczestnicy.