fbpx

Wakacje minęły zdecydowanie za szybko! Co zrobić, żeby przetrwać rok szkolny, radzić sobie ze stresem, emocjami i jednocześnie rozwinąć siebie? Serdecznie zapraszamy na nasze warsztaty psychoLOGICZNE. Warsztaty prowadzone są przez Maję Laskowską – wybitnego pedagoga i psychologa pracującego w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a przy tym człowieka z prawdziwą pasją!

Warsztaty prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:

  • z dziećmi w wieku od 6 do 9 lat w Gdańskiej Szkole Podstawowej “Lingwista” im. Zjednoczonej Europy, ul. Św. Barbary 1
  • z dziećmi w wieku od 10 do 14 lat w Gdańskiej Szkole Podstawowej “Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51

1. "Idę po MOC"

Warsztaty psychologiczne Idę po MOC

Warsztaty “Idę po MOC”
O POCZUCIU WŁASNEJ WARTOŚCI
Warsztat poświęcony walce z nieśmiałością, tremą podczas występów publicznych oraz mający pomóc w byciu asertywnym w kontaktach z rówieśnikami.

2. "Moje eMOCje"

Warsztaty psychologiczne Moje emocje

Warsztaty “Moje eMOCje”
O ODCZUWANIU I ODCZYTYWANIU EMOCJI
Warsztat dotyczący wiedzy o tym, co przeżywamy, o różnych sposobach wyrażania radości i złości oraz o tym, czy lęk może być potrzebny.

3. "MOCni w stresie"

Warsztaty psychologiczne MOCni w stresie

Warsztaty “MOCni w stresie”
O RADZENIU SOBIE ZE STRESEM
Warsztat poświęcony technikom relaksacji, różnym sposobom odpoczynku oraz skupienia uwagi i organizacji czasu w sytuacjach przeciążenia.

4. "SMS: słowa mają siłę"

Warsztaty psychologiczne SMS słowa mają siłę

Warsztaty “SMS: słowa mają siłę”
O DOGADYWANIU SIĘ Z INNYMI
Warsztat o rodzajach komunikacji, skutecznych technikach porozumiewania się i współczesnych technologiach na drodze do zrozumienia.

5. "kreaTYwni"

Warsztaty psychologiczne kreaTYwni

Warsztaty “kreaTYwni”
O TWÓRCZYM ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
Warsztat w formie zabawy i burzy mózgów, poświęcony kreatywności oraz wzmacniający myślenie nieszablonowe.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

GRUPA WIEKOWA: 6 - 9 lat

Wiek uczestników: 6-9 lat

Miejsce: SP Lingwista, ul. Św. Barbary 1

Kiedy: czwartki godz. 15.00

Koszt godzinnych warsztatów: 35 zł/os.
Spotkania w grupach max. 10 osobowych

Harmonogram zajęć dla dzieci 6 - 9 lat

DATA WARSZTAT
07.11.2019 “Idę po MOC” cz.1
14.11.2019 “Moje eMOCje” cz.1
21.11.2019 “MOCni w stresie” cz.1
28.11.2019 “SMS: słowa mają siłę” cz.1
05.12.2019 “kreaTYwni” cz.1
12.12.2019 “Idę po MOC” cz.2
09.01.2020 “Moje eMOCje” cz.2
30.01.2020 “MOCni w stresie” cz.2
06.02.2020 “SMS: słowa mają siłę” cz.2
13.02.2020 “kreaTYwni” cz.2

GRUPA WIEKOWA: 10 - 14 lat

Wiek uczestników: 10-14 lat

Miejsce: GSP Lingwista ul. Malczewskiego 51

Kiedy: poniedziałki godz. 17.00

Koszt godzinnych warsztatów: 35 zł/os.
Spotkania w grupach max. 10 osobowych

Harmonogram zajęć dla dzieci 10 - 14 lat

DATA WARSZTAT
04.11.2019 “Idę po MOC” cz.1
18.11.2019 “Moje eMOCje” cz.1
25.11.2019 “MOCni w stresie” cz.1
02.12.2019 “SMS: słowa mają siłę” cz.1
09.12.2019 “kreaTYwni” cz.1
16.12.2019 “Idę po MOC” cz.2
27.01.2020 “Moje eMOCje” cz.2
03.02.2020 “MOCni w stresie” cz.2
10.02.2020 “SMS: słowa mają siłę” cz.2
17.02.2020 “kreaTYwni” cz.2

Informacje i zapisy:

Dział Turystyki i Transportu „Oświata-Lingwista”
Tel. 508 311 100
email: turystyka@oswiatalingwista.eu

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.